Anerkendelse i dagplejen

– Speciel designet kursus til dagplejere

  • Hvad er anerkendelse egentlig?
  • Den vigtigste viden du har brug for om det lille barns hjerne, der gør din hverdag meget lettere
  • 3 trins modellen til mere anerkendelse, som er lige til at bruge, også i hverdagen med børnene
  • Gruppearbejde og træning i anerkendelses modellen med dug friske eksempler fra din hverdag (sparring og feedback fra Rikke)

Frokost Pause

  • Dit sprog, og hvordan du med få ændringer kan tale meget mere anerkendende
  • Børns sprog – forstå hvad de siger, når de siger noget
  • Selvhjulpenhed og anerkendelse – Sådan får du inddraget børnene meget mere
  • Gruppearbejde, hvor du bruger eksempler fra din egen hverdag
  • Børn skal lære at de ikke må bide eller slå, men du skal vide, hvordan de lærer det
  • Hvordan skal man få tid til at være anerkendende – lav en plan der virker.

Priser

1 hel kursusdag (eventuelt lørdag)

12.000 kr. + moms ved 25 deltagere

Over 25 deltagere er der et tillæg på 250 kr. per person (+ moms)

Der kan være max. 100 personer på en kursusdag

 

Rejse- og transport udgifter kommer oven, når det er udenfor hovedstadsområdet.

 

Lidt mere om kurset

En kursusdag med det formål at højne den enkelte dagplejers bevidsthed om, hvordan anerkendende samvær med børnene kan bringes mere ind i hverdagen.

På kursusdagen bliver der givet en grundlæggende viden om det lille barns hjernemæssige udvikling, som giver en nødvendig viden til at forstå det lille barn og dets reaktioner.

Det teoretiske grundlag er Berit Bae og hendes teorier om anerkendende relationer. Samt spædbarnsforsker Daniel Stern og børnepsykolog Grethe Kragh-Müller.

Det teoretiske grundlag bliver ”oversat” til hverdags sprog og eksempler, som vil være genkendeligt for alle der arbejder med de 0-3 årige

Deltagerne bliver indført i Rikkes helt unikke 3 trins model til at anerkende det lille barn

Anerkendelsens modellen bliver gennemgået og afprøvet i gruppearbejde, så deltagerene bagefter er fortrolige med at bruge den.

Dagen er en vekselvirkning mellem oplæg fra Rikke og øvelser i grupper

Denne vekselvirkning er vigtigt for at den enkelte tager aktivt del i sin egen udvikling om at blive mere anerkendende, og med det samme kan relatere informationen og læringen til sin egen dagligdag med børnene.