Mentorforløb ledere

 

Mentorforløb for ledere – ”Dit personlige lederskab”

 

  • Har du lyst til at styrke dit personlige lederskab og blive (endnu) bedre til at skabe udvikling og forandring blandt dine medarbejdere ?
  • Du tilbydes et 6 måneders transformerende mentorforløb med fokus på at styrke dine personlige kompetencer og sætte dig i stand til at videreudvikle dine medarbejdere. Forløbet indeholder 6 moduler

 

Modul 1: Status og selvindsigt

Modul 1 kickstartes med et omfattende spørge- og refleksionsskema, der vil danne grundlag for den forandring, du ønsker at skabe. Du bliver mere klar i din opfattelse af dig selv som leder i dag. Når du kigger med ærlige og kærlige øjne på, hvordan det er, fremfor hvordan du kunne tænke dig, det skulle være, opdager du dit udviklingspotentiale, og de områder hvor du allerede er tilfreds med dit lederskab. Du bliver dermed klar til at arbejde visionært videre i modul 2.

 

Modul 2: Visioner for dit lederskab og din personalegruppe

Dit lederskab kommer op i helikopter-perspektiv, så du kan skabe og sætte rammerne for et godt læringsmiljø for både børn og voksne. Som leder er det vigtigt, at du har det overordnede overblik og får skabt en helhed i jeres pædagogik og dagligdag. Samtidig giver det dig et klarere syn på, hvilke kompetencer din personalegruppe har brug for at blive styrket i, eller hvad de mangler at lære.

 

Modul 3: Modstand og motivation

Når du begynder at skabe forandringer og omsætte dine visioner skridt for skridt, vil du uden tvivl støde på modstand fra din personalegruppe. På modul 3 ser vi på den psykologiske årsag til modstand og undersøger vores egen modstand på modstanden. Du får værktøjer til at arbejde med modstand i stedet for mod den, så du kan bruge den aktivt i forandringsprocesser og som afsæt til at få skabt motiverede medarbejdere.

 

Modul 4: Relationer og samspil

Vi arbejder dybdegående med at forstå projektionernes indflydelse på dagligdagen. Hvilke egenskaber har du brug for at få styrket for at kunne være den leder, du gerne vil være? Du får redskaber og øvelser til, hvordan du kan få dem mere frem i lyset, fx ved at være mere tydelig, stille krav og få medarbejderne til at tage mere ansvar. Relationen til andre mennesker begynder i virkeligheden med relationen til en selv. Når du skaber forandring her, vil det afspejle sig i din ydre verden.

 

Modul 5: At lede med hjerte og hjerne

For at skabe det bedste samspil og resultat, når du ønsker at skabe udvikling og læring hos din personalegruppe, er det en forudsætning, at den enkelte medarbejder føler sig anerkendt og inddraget i processen. Du får virkningsfulde teknikker, der støtter den coachende, spørgende og aktivt lyttende tilgang til dit personale. Modul 5 binder alle de forudgående temaer sammen og skaber grundlaget for, at du kan lede med hjerte og hjerne på en visionær måde.

 

Modul 6: Hvordan kommer du videre

At skabe forandring kræver vedligeholdelse, netværk og opbakning. På modul 6 lægger vi en plan for, hvordan du kan holde fast og skabe de resultater, du drømmer om – også fremadrettet.

 

Hvert modul indeholder

  • “Siden sidst” – Erfaringsdeling
  • Temaoplæg
  • Egne øvelser
  • Commitment – hvad skal jeg hjem og arbejde med?

 

Alt det får du

  • 6 moduler som oven for beskrevet inkl. forplejning (kaffe, the, vand, frokost og eftermiddagskage)
  • Adgang til lukket forum (online) til at dele oplevelser og indsigter

Hvor og hvornår
Modul 1 er et spørge- og refleksionsskema, der sendes hjem til dig, som du skal udfylde og returnere. Alle andre moduler er af 2 dages varighed og afholdes i København.

Mellem hvert modul er der opgaver.

 

Pris og tilmelding

16.500 kr. + moms

Hvem kan deltage?

Mentorforløbet henvender sig til ledere indenfor det pædagogiske felt, ledere, afdelingsledere, souschefer, dagplejepædagogere, områdeledere/klyngeledere. Alle der arbejder med lederskabet af at udvikle medarbejdere.

 

 

Underviser og inspirator Rikke Winckler, leder personligt hele forløbet. På enkelte af modulerne vil der være assistenter der bidrager til undervisningen. Rikke Winckler er uddannet pædagog, Integrative Coach, The Ford Institute i USA og har siden 2008 haft kursusvirksomhed og undervist, inspireret og superviseret pædagogisk personale og ledere. Har desuden siden 2012 haft rådgivningsvirksomhed der henvender til småbørnsforældre.

Rikke har de sidste 15 år arbejdet med mennesker og udviklingsprocesser dels som pædagog, supervisor og dels som rådgiver og coach for ufaglærte arbejdsledige i fagforeningsregi.

Rikke er kendt som en autentisk, nærværende, “nede på jorden” underviser, der med stor grad af anerkendelse og respekt hjælper folk til at flytte sig og skabe den forandring de længes efter.